Em. Prof. dr. Renson ontvangt Sarton medaille

Em. Prof. Dr. Renson ontvangt Sarton medaille
09 mei 2019

Em. Prof. dr. Roland Renson, stichter en erevoorzitter van het Sportimonium, ontvangt de ‘Sarton medaille’ in het Sportimonium. Deze zeer prestigieuze prijs wordt door de Universiteit Gent toegekend aan een buitengewoon verdienstelijk wetenschapshistoricus

‘Prof. Roland Renson is niet alleen een ‘begrip’ wat de  sportgeschiedenis betreft. Hij schreef ook actief mee aan deze en zette zich onverdroten in voor het sporterfgoed zowel in België als op wereldvlak. Hij richtte het sport- en olympisch museum op in Hofstade‘, aldus Prof. Dr. Matthieu Lenoir, hoogleraar aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. 

Jaarlijks selecteert het Sartoncomité, bestaande uit vertegenwoordigers van alle faculteiten van de Universiteit Gent, een Sartonleerstoelhouder en verschillende Sartonmedaillisten. De Sartonleerstoelhouder en de medaillisten worden uitgenodigd om lezingen in het vakgebied van de geschiedenis van de wetenschappen te geven. De lezingen worden gepubliceerd in het tijdschrift Sartoniana (www.sartonchair.ugent.be)

Medaillist 2018-2019: Em. Prof. dr. Roland Renson
Roland Renson is oprichter en erevoorzitter van het Sportimonium in Hofstade en is een wereldautoriteit in zijn vakgebied. Hij studeerde lichamelijke opvoeding, kinesitherapie en sociale en culturele antropologie aan de KU Leuven. Doctoreerde over de sociaal-culturele determinanten van de physical fitness van de leerlingen in het middelbaar onderwijs (1973). Nadien docent en gewoon hoogleraar aan de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven. Doceerde o.a. sportgeschiedenis en sociale kinesiologie. Startte, via veldwerk door de studenten LO, onderzoeksprojecten rond de geschiedenis en het erfgoed van de volkssporten, het turnen en de moderne sport. Was voorzitter van de internationale vereniging voor sportgeschiedenis (1986-1993). Doctor honoris causa UGent in 2007. Emeritus sinds 2008.

Meer over George Sarton
George Sarton (1884-1956), die mee aan de basis lag van de geschiedenis van de wetenschappen als een academische discipline, was een alumnus van de Universiteit Gent. In 1912, een jaar na zijn afstuderen als doctor in de wiskunde en fysica, schreef hij aan een vriend: “J'ai décidé de vouer ma vie à l'étude désintéressée de l'histoire des sciences”. Hij vestigde twee leidende tijdschriften in het vakgebied (Isis in 1912 en Osiris in 1934) en de History of Science Society in de Verenigde Staten. 
In 1984, exact 100 jaar na de geboorte van Sarton, besloot de Universiteit Gent de Sarton Leerstoel voor de Geschiedenis van de Wetenschappen op te richten. Elk jaar selecteert het Sartoncomité, bestaande uit vertegenwoordigers van alle faculteiten van de Universiteit Gent, een
Sartonleerstoelhouder en verschillende Sartonmedaillisten. De Sartonleerstoelhouder en de medaillisten worden uitgenodigd om lezingen in het vakgebied van de geschiedenis van de wetenschappen te geven. De lezingen worden gepubliceerd in het tijdschrift Sartoniana (www.sartonchair.ugent.be)

Perscontact: 
Didier Rotsaert - Algemeen Directeur Sportimonium
Didier.rotsaert@sportimonium.be
015/618 224

Download hier de persfoto