Missie en visie

Het Sportimonium is een museum dat  in samenspraak met zijn erfgoedgemeenschap de landelijke draaischijf en het kenniscentrum wil zijn voor het borgen en ontsluiten van het culturele erfgoed van de sportieve bewegingscultuur. Het doet dat met bijzondere aandacht voor de ludodiversiteit op Vlaams, landelijk en internationaal vlak. Publieksgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn daarbij richtsnoeren. 

Toelichting

Sportimonium is een samenvoeging van 'sport' en 'patrimonium' en staat voor het erfgoed van de sport.
Draaischijf impliceert begrippen als dynamiek, stimulering, ontmoeting, (internationale) samenwerking, impulsen geven. 

  • Borgen staat voor het Engelse woord ‘safeguarding’ dat begrippen als verzameling, identificatie, documentatie, wetenschappelijk onderzoek, bewaring, bescherming, overdracht, promotie en opwaardering impliceert.
  • Bewegingscultuur bestaat uit vier zich overlappende componenten: lichaamscultuur (inspanning in de zin van turnen, fitness, training), fysieke wedkampen (topsport, olympische spelen, competitiesport, kampioenschappen, records), spel (ontspanning in de zin van volkssporten en actieve recreatie) en performance (bewegingsexpressie in de zin van sportspektakel, dans, acrobatie). Sport situeert zich centraal op de intersectie van deze vier componenten. Het begrip bewegingscultuur laat toe de sport te situeren in een breed historisch en transcultureel perspectief.
  • Ludodiversiteit staat - naar analogie met het begrip ‘biodiversiteit’ – voor spelverscheidenheid gericht op het bestendigen  van de mondiale en rijk gediversifieerde bewegingscultuur.                                                  
  • Maatschappelijke betrokkenheid staat voor het opvolgen, voeden van het maatschappelijk debat onder meer op beleidsniveau en staat voor een kritisch blijven inspelen op maatschappelijke tendensen, gericht op alle lagen van de bevolking met bijzondere aandacht voor  kwetsbare groepen.