Bestuursorgaan/Algemene Vergadering

Samenstelling Algemene Vergadering Sportimonium vzw

  Academische wereld:

  • UGent: prof. dr. Matthieu Lenoir
  • KU Leuven: em. prof. dr. Bart Vanreusel

  VLAS:

  • Guido Van Alsenoy (Voorzitter Vlas)

  Sport Vlaanderen: 

  • Philippe Paquay (Administrateur-generaal Sport Vlaanderen).
  • Diederik Van Briel (Afdelingshoofd Sportinfrastructuur Sport Vlaanderen).
  • Tom Van Look (Afdelingshoofd Centra Sport Vlaanderen)

  Onafhankelijke leden:

  • David Naert (VRT-Sporza)
  • prof. dr. Pascal Delheye (Docent UGent)
  • Ben Haest (vrijwilliger Sportimonium)
  • Marijke Wienen (Hof van Busleyden)
  • Bertrand Peeters (Malinwa)
  • Steven Dusoleil (Stad Leuven)

  Toeristische sector:

  • Jan Korthoudt (Directeur / beleidsadviseur / Departement Internationaal Vlaanderen)
    

  Samenstelling bestuursorgaan Sportimonium vzw

  • em. prof. dr. Bart Vanreusel (voorzitter),
  • Philippe Paquay (ondervoorzitter),
  • Jan Korthoudt (ondervoorzitter/secretaris/penningmeester)
  • prof. dr. Matthieu Lenoir,
  • Guido Van Alsenoy,
  • Diederik Van Briel,
  • David Naert,
  • Ben Haest
  • Steven Dusoleil
  • Dominique Monami