Raad Van Bestuur/Algemene Vergadering

Samenstelling Algemene Vergadering Sportimonium vzw

Toeristische sector:

 • Jan Korthoudt (Directeur / beleidsadviseur / Departement Internationaal Vlaanderen)

Academische wereld:

 • UAntwerpen: em.prof. dr. Arnold Herman
 • KU Leuven: em. prof. dr. Bart Vanreusel
 • UGent: em. prof. dr. Paul Van Cauwenberge
 • VUB: prof. dr. Kristine De Martelaer
 • UHasselt: prof. dr. Luc De Schepper

VLAS:

 • Guido Van Alsenoy (Voorzitter Vlas)

Sport Vlaanderen: 

 • Philippe Paquay (Administrateur-generaal Sport Vlaanderen).
 • Diederik Van Briel (Afdelingshoofd Sportinfrastructuur Sport Vlaanderen).
 • Tom Van Look (Afdelingshoofd Centra Sport Vlaanderen)

Gemeente Zemst:

 • Tim Borteel (schepen van sport, recreatie, jeugd, financiën en verzekeringen)

Supporters Sportimonium:

 • Roger Vanmeerbeek (Kolonel o.r. van het Vliegwezen)

Onafhankelijke leden

 • Kim Gevaert (ex-atlete / Logopediste)
 • prof. dr. Thierry Zintz (UCL)
 • David Naert (Nationaal Voorzitter Sportspress)
 • Bart De Muynck (Majoor van het Vliegwezen)
 • David Nassen (Directeur ISB)
 • prof. dr. Pascal Delheye (Docent UGent)
 • em. prof. dr. Roland Renson (KU Leuven, erevoorzitter Sportimonium)
 • Tom Verriest (VLHORA)
 • Lynn Seykens

Samenstelling Raad van Bestuur Sportimonium vzw

 • em. prof. dr. Paul Van Cauwenberge (voorzitter),
 • Philippe Paquay (ondervoorzitter),
 • Jan Korthoudt (ondervoorzitter),
 • prof. dr. Thierry Zintz (secretaris/penningmeester),
 • em. prof. dr. Bart Vanreusel,
 • prof. dr. Kristine De Martelaer,
 • Guido Van Alsenoy,
 • Diederik Van Briel,
 • Tim Borteel, 
 • Roger Vanmeerbeek,
 • Kim Gevaert,
 • David Naert,
 • em. prof. dr. Roland Renson (erevoorzitter)